Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna igusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu vetud aktid.

Ajakohased igusaktid on kttesaadavad Tallinna igusaktide infossteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 vi e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
10.01.2016- ...

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna phimrus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid igusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata igusakte, mis ksnes muudavad teist igusakti vi tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli vljavtteid (pevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus justuvaid akte. Istungi protokollide vljavtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti pis
Tallinna Linnavalitsuse 6. augusti 2008 mruse nr 54 "Huvikooli vastuvtmise, huvikoolist vljaarvamise ja huvikooli lpetamise tingimused ja kord" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 23.12.2015 mrus number 52 [RT IV, 07.01.2016, 8]
Justumine:10.01.2016
Redaktsiooni kehtivus:10.01.2016 - ... [RT IV, 07.01.2016, 8]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MRUS

Tallinn 23. detsember 2015 nr 52

Tallinna Linnavalitsuse 6. augusti 2008 mruse nr 54 „Huvikooli vastuvtmise, huvikoolist vljaarvamise ja huvikooli lpetamise tingimused ja kord“ muutmine

Mrus kehtestatakse huvikooli seaduse 13 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2007 mruse nr 37 „Huvikooli seaduses kooli pidaja pdevusse antud lesannete delegeerimine“ 1 alusel.

1. Tallinna Linnavalitsuse 6. augusti 2008 mruse nr 54 „Huvikooli vastuvtmise, huvikoolist vljaarvamise ja huvikooli lpetamise tingimused ja kord“ paragrahvi 2 tiendatakse likega 3 jrgmises snastuses:

„(3) Kui isiku elukohajrgne valla- vi linnavalitsus ei osale huvihariduse kulude katmisel, tasub huvikooli koha maksumuse ppur vi tema seaduslik esindaja.“.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea lesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretr